Ανακοίνωση των pokemon Ultrasun και Ultramoon

Η Nintendo ανακοίνωσε την κυκλοφορία των κασετών UltraSun και UltraMoon οι οποίες θα είναι καινούριες εκδόσεις των ήδη υπαρχόντων Sun και Moon. Συνέχεια

Advertisements

#3ds, #features, #games, #new, #nintendo, #pokemon, #release, #story, #ultramoon, #ultrasun