Ανακοίνωση των pokemon Ultrasun και Ultramoon

Η Nintendo ανακοίνωσε την κυκλοφορία των κασετών UltraSun και UltraMoon οι οποίες θα είναι καινούριες εκδόσεις των ήδη υπαρχόντων Sun και Moon.

Η κυκλοφορία τους επίσημα θα είναι τις 17 Νοεμβρίου για το nintendo 3DS. Από ό,τι φαίνεται θα δούμε να υπάρχει καινούρια ιστορία καθώς, καινούρια pokemon αλλά και καινούρια χαρακτηριστικά. Αναμένουμε λοιπόν.

Trailer και σχετικά..

Advertisements

#3ds, #features, #games, #new, #nintendo, #pokemon, #release, #story, #ultramoon, #ultrasun